PRODUCT
 เอเซต 48

รายละเอียด

ชื่อสามัญ :
ไกลโฟเซต 48% ทะเบียนใหม่ 1071-2555
อัตราการใช้ :
480-560 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร
ขนาดบรรจุ :
1 ลิตร, 4 ลิตร
ประโยชน์ :
ใช้หลังวัชพืชงอก วัฃพืฃช้ามปี เช่น หญ้าคา หญ้าแห้วหมู หญ้าขน หญ้าชันกาด หญ้าตีนนก ไมยราบยักษ์ วัชพืชใบแคบ และใบกว้างอื่นๆ