PRODUCT
 อามีทรีน 80

รายละเอียด

ชื่อสามัญ :
อามีทรีน 80% ทะเบียนใหม่ 1986-2555
อัตราการใช้ :
400-500 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร
ขนาดบรรจุ :
1 กิโลกรัม , 25 กิโลกรัม
ประโยชน์ :
ใช้ก่อนวัชพืชงอก กำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบ และ ใบกว้าง