PRODUCT
 เอ-ฟอบ

รายละเอียด

ชื่อสามัญ :
ควิซาโลฟอบ 5% EC ทะเบียนใหม่ 705-2556
อัตราการใช้ :
200 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร
ขนาดบรรจุ :
250,500 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
ประโยชน์ :
กำจัดวัชพืชประเภทเจาจง กำจัดวัชพืชใบแคบ เช่นหญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าตีนนก ใช้ได้ในมันสัมปะหลัง ทานตะวัน ถั่วเหลือง ฝ้ายและพืชผัก